logo

گفتاره ها و پرسش و پاسخ ها با دکتر بیات و دکتر شیرازی

پوستر نشست (کلیک یا تاپ کنید)

  • 12

دکتر آصف بیات و دکتر اصغر شیرازی دراین نشست و گفتاره که با پرسش و پاسخ همراه است به آناکاوی و تبیین جامعه شناختی تطبیقی و تاریخی دست می زنند و از شرایط امکان و امتناع جنبش زنان سخن به میان می آورند 

دانش آموخته علوم اجتماعی دانشگاه تهران

نویسنده علیرضا کيانفر

نظرات 0

    هیچ نظری ثبت نشده

ارسال نظر