logo

نشست با دکتر آصف بیات و اصغر شیرازی در دهخدا

نشست و سخنرانی 17 نوامبر با حضور دکتر اصغر شیرازی در دهخدا

  • 12

اصغر شیرازی ساکن آلمان، تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه های تهران، هایدلبرگ، کلن و برلین در رشته ی جامعه شناسی و اقتصاد به پایان برده است. او رساله ی دکترای خود را با موضوع “مراحل تکوینی عقب ماندگی اقتصادی ـ اجتماعی ایران” در سال ۱۹۷۴ در دانشگاه آزاد برلین گذرانده است.

کارهای دانشگاهی او با تحقیق در موسسه جامعه شناسی دانشگاه برلین شروع شده و با تدریس در دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران در سال های۱۹۸۱ـ ۱۹۸۰ و تدریس و پژوهش در دانشگاه آزاد برلین ادامه یافت.

بخش دیگری از زندگی شیرازی فعالیت های سیاسی و روزنامه نگاری اوست که از جمله در قالب کنفدراسیون دانشجویی و گروه های سیاسی و فرهنگی انجام شده است.

شیرازی در ۱۵ آوریل۱۹۶۰با ده، دوازده تن دیگر از همفکرانش”کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی در اروپا” را در هایدلبرگ آلمان بنیان گذاردند.

از اصغر شیرازی حدود صد مقاله و تعدادی کتاب به زبان های فارسی، آلمانی، انگلیسی، عربی و اسپانیایی منتشر شده است. از جمله کتاب های او عبارتند از:

ـ “نیروهای تولید ماقبل سرمایه داری از نظر مارکس و انگلس (۱۹۷۴ ـ برلین).

-The Constitution of Iran: Politics and the State in the Islamic Republic (1998).

-Islamic Development Policy: The Agrarian Question in Iran (1993).

ـ مدرنیته، شبهه و دمکراسی (بر مبنای یک بررسی موردی درباره حزب توده ایران از آغاز تا سال ۱۳۷۸)، (نشر اختران، ۱۳۸۶).

ـ “ایرانیت، ملیت، قومیت” که در ۸۲۴ برگ توسط انتشارات جهان کتاب در سال ۱۳۹۵ منتشر شده است.

دانش آموخته علوم اجتماعی دانشگاه تهران

نویسنده علیرضا کيانفر

نظرات 0

    هیچ نظری ثبت نشده

ارسال نظر